Bestis-bord för alla tillfällen

Modern, stilig och kompakt utstyrsel!

Lyft, luta, rotera

Bestis-svetslägeställare har utvecklats för en effektiv behandling av olika arbetsstycken och materialer. Svetslägeställaren lyfter, lutar och roterar arbetsobjektet till rätt ställning, där t.ex svetsning, montering och målning avlöper bäst. Arbetsstyckets motoriserade rotering, hydraulisk höjdinställning och lutning sker med hjälp av en lätt fjärrkontroll.

Modern, stilig och kompakt utstyrsel!
Bordets nya patenterade ledkonstruktion och dess tekniska tillämpningar möjliggör en exceptionell låg arbetshöjd och en stor lutningsvinkel.

bestis1000

Bestis sparar ryggen och pengar

  • Kortar svetsningstiden betydligt
  • Ökar effektiviteten och konkurrenskraften
  • Förbättrar arbetets kvalitet
  • Möjliggör en ergonomisk och trygg arbetsställning
  • Ökar svetsarens arbetsmotivation

Vår produkt har följande skydd:

  • Nyttighetsmodel PRH Nr = 7673, 8293, 8564 och 8730
  • Varumärke PRH Nr = 240351
  • Gemenskapsmönster EU Nr = 000786504 och 001096051

Klicka för att utforska produktinformation

Teknisk data

Lyftningskraft max 4000 N
Lutningsmoment max 600 Nm
Rotationsmoment max 200 Nm
Rotationshastighet 0,15 - 3,4 rpm
Arbetsbordets diameter 450 mm
Arbetsbordets höjd 475-1070 mm
Arbetsbordets lutningsvinkel 130°
Arbetsbordets centerhål 81 mm
Längd 1200 mm
Bredd 450 mm
Vikt 270kg

 

Bestis 400 svetslägeställaren har en motoriserad rotation, höjdjustering och lutning. Justeringen av höjden och lutningen sker steglöst med elektriska linjära ställdon.

VÅR PRODUKT HAR FÖLJANDE SKYDD:

Nyttighetsmodel PRH Nr=7673, 8293, 8564, 8730
Varumärke PRH Nr=240351
Gemenskapsmönster EU Nr=000786504, 001096051

Teknisk data

Lyftningskraft max 10 000 N
Lutningsmoment max 2 500 Nm
Rotationsmoment max 1 000 Nm
Rotationshastighet 0,05 - 1,6 rpm
Arbetsbordets diameter 700 mm
Arbetsbordets höjd 400-1490 mm
Arbetsbordets lutningsvinkel 165°
Längd 1940 mm
Bredd 825 mm
Vikt 750 kg

 

VÅR PRODUKT HAR FÖLJANDE SKYDD:

Nyttighetsmodel PRH Nr=7673, 8293, 8564, 8730
Varumärke PRH Nr=240351
Gemenskapsmönster EU Nr=000786504, 001096051

Teknisk data

Lyftningskraft max 25 000 N
Lutningsmoment max 6 500 Nm
Rotationsmoment max 2 500 Nm
Rotationshastighet 0,05 - 1,6 rpm
Arbetsbordets diameter 800 mm
Arbetsbordets höjd 450-1640 mm
Arbetsbordets lutningsvinkel 165°
Längd 2270 mm
Bredd 930 mm
Vikt 1 100 kg

 

VÅR PRODUKT HAR FÖLJANDE SKYDD:

Nyttighetsmodel PRH Nr=7673, 8293, 8564, 8730
Varumärke PRH Nr=240351
Gemenskapsmönster EU Nr=000786504, 001096051

Teknisk data

Lyftningskraft max 45 000 N
Lutningsmoment max 14 000 Nm
Rotationsmoment max 4 000 Nm
Rotationshastighet 0,05 - 1,6 rpm
Arbetsbordets diameter 1 000 mm
Arbetsbordets höjd 550-1800 mm
Arbetsbordets lutningsvinkel 165°
Längd 3000 mm
Bredd 1220 mm
Vikt 1860 kg

 

VÅR PRODUKT HAR FÖLJANDE SKYDD:

Nyttighetsmodel PRH Nr=7673, 8293, 8564, 8730
Varumärke PRH Nr=240351
Gemenskapsmönster EU Nr=000786504, 001096051

Teknisk data

Lyftningskraft max 100 000 N
Lutningsmoment max 28 000 Nm
Rotationsmoment max 10 000 Nm
Rotationshastighet 0,02 - 1,0 rpm
Arbetsbordets diameter 1 300 mm
Arbetsbordets höjd 650-2000 mm
Arbetsbordets lutningsvinkel 165°
Längd 3160 mm
Bredd 1570 mm
Vikt 3450 kg

 

VÅR PRODUKT HAR FÖLJANDE SKYDD:

Nyttighetsmodel PRH Nr=7673, 8293, 8564, 8730
Varumärke PRH Nr=240351
Gemenskapsmönster EU Nr=000786504, 001096051

Teknisk data

Lyftningskraft max 200 000 N
Lutningsmoment max 80 000 Nm
Rotationsmoment max 22 000 Nm
Rotationshastighet 0,01 - 0,54 rpm
Arbetsbordets diameter 1 750 mm
Arbetsbordets höjd 880-3120 mm
Arbetsbordets lutningsvinkel 165°
Längd 4 130 mm
Bredd 2 130 mm
Vikt 7 200 kg

 

VÅR PRODUKT HAR FÖLJANDE SKYDD:

Nyttighetsmodel PRH Nr=7673, 8293, 8564, 8730
Varumärke PRH Nr=240351
Gemenskapsmönster EU Nr=000786504, 001096051

Introduktionsvideo om Bestis