Aina parasta laatua

Toimintapolitiikka

Ilmastointi Salminen Oy on LVISJA- urakointiin ja -huoltopalveluihin keskittyvä yritys. Toiminnan laatu on hyvän taloudellisen tuloksen avaintekijä. Toimintamme perustuu sertifioituihin ISO 9001:2008, ISO14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 järjestelmiin. Haluamme tuottaa palveluita laadukkaammin kuin kilpailijamme. Kokonaislaadun vaatimustaso asetetaan yrityksen koko toiminnalle, perustuen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Ilmastointi Salminen Oy hallituksen hyväksymän toimintapolitiikan mukaisen toimintakäsikirjan mukaan ohjataan liiketoiminnan kaikkia prosesseja. Henkilöstö sitoutuu toimimaan laadittujen politiikkojen mukaisesti ja noudattamaan toimintakäsikirjan menettelyitä.

Ilmastointi Salminen Oy:n ISO 9001:2015 sertifikaatti
Ilmastointi Salminen Oy:n ISO 14001:2015 sertifikaatti
Ilmastointi Salminen Oy: ISO 45001:2018 sertifikaatti

Laatu

Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset yhteistyölle. Tunnistamme niiden täyttämisen vaatimukset menestyksen ehtona. Toimintaamme kohdistuvat asiakasvaatimukset, lait ja vaatimukset ovat tunnistettu ja niiden vaikutus toimintaamme on huomioitu. Laadukkaassa toiminnassa henkilöstön osuus on merkittävä. Henkilöstöä koulutetaan saavuttamaan toimintaan kohdistuvat odotukset. Seuraamme laadittuja laatuvaatimuksia ja sitoudumme toimintamme jatkuvaan parantamiseen. Laadun tuottaminen ja jatkuva kehittyminen on uudistuva prosessi, johon Ilmastointi Salminen Oy:n omistajat, johto ja henkilöstö ovat sitoutuneet

Ympäristö

Toimintamme ympäristövaikutuksia seurataan säännöllisesti tehtaalla ja työkohteissa. Ympäristönäkökulmat ovat tunnistettu ja niitä tarkastetaan muutosten yhteydessä. Laadimme vuosittain kehitysohjelmia, joiden tavoitteena on varmistaa jatkuva ympäristösuorituskyvyn parantaminen. Seuraamme toimintaamme kohdistuvaa lainsäädäntöä ja muita vaatimuksia, sekä arvioimme muutosten vaikuttavuutta toimintaamme. Koulutamme henkilöstä tunnistamaan oman työn vaikutukset ympäristöön ja siten omalla panoksella vaikuttamaan Ilmastointi Salminen Oy:n ympäristösuorituskyvyn parantamiseen.

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveys- ja työturvallisuutta seurataan säännöllisesti. Työterveys asioissa kiinnitämme huomiota työympäristön ja työyhteisön toiminnallisuuteen, unohtamatta ergonomiaa työpisteissä. Työturvallisuus asioita parantaaksemme, kirjaamme kaikki läheltäpiti ja vahinkotilanteet, joita tapahtuu tehtaalla ja työkohteissa. Näiden arviointia toteuttamalla ennaltaehkäisemme tapaturmia. Koulutamme henkilöstöä huomiomaan ja raportoimaan tapahtumista. Seuraamme lakien ja vaatimusten vaikutusta ja huomioimme ne toiminnassamme. Laadimme vuosittain kehityskohteita, joilla voimme ehkäistä tapahtumia ja saavuttaaksemme työtapaturmien nollatoleranssitavoitteen.